август , 2018

Софарма Трейдинг АД отчита 95% ръст в печалбата преди данъци и 16% в приходите през юли 2018
Акумулираните резултати на компанията също нарастват динамично
повече 2018-08-27