май , 2018

Софарма Трейдинг АД отчита 13% ръст в печалбата преди данъци и 7% в приходите за периода Януари – Ап
Само през април печалбата преди данъци на компанията нараства с 3%
повече 2018-05-30