февруари , 2018

Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2018 г.
За същия период печалбата преди данъци на компанията възлиза на 1 382 хил. лв.
повече 2018-02-28