януари , 2018

Софарма Трейдинг АД приключи 2017 г. с 10% ръст в приходите и 9% в печалбата преди данъци
За дванадесетте месеца компанията реализира 672 120 хил. лв. приходи и 16 172 хил. лв. печалба преди данъци
повече 2018-01-31