2017

Софарма Трейдинг АД обявява намеренията си за придобиване на дейността на аптеки ФармаСтор
Компанията реализира плановете си за разширяване на пазарното си присъствие в сегмента на търговия на дребно с лекарствени продукти
повече 2017-03-16
Блокиране и изтегляне на : ОЛМЕСТА табл 40мг х 30бр с партиден номер 16244015 и ОЛМЕСТА табл 20мг х
Уважаеми клиенти, Бихме искали да ви уведомим, че по искане на фирмата производител се блокира и изтегля : ОЛМЕСТА табл 40мг х 30бр с партиден номер 16244015 (срок на годност 05.2017 г.) и ОЛМЕСТА табл 20мг х 30бр с партиден номер 16240015 (срок на годност 05.2017 г.)
повече 2017-03-15
Софарма Трейдинг АД отчита 5% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2017 г.
В първия месец на годината печалбата на компанията възлиза на 1 559 хил. лв.
повече 2017-02-28
Работно време на Софарма Трейдинг АД през предстоящите празнични дни
Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви уведомим, че през предстоящите празнични дни, Софарма Трейдинг АД ще има следното работно време :
повече 2017-02-27
Уведомление за сключен договор със Сервиз финансови пазари
Във връзка с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и прилежащите към него нормативни актове, Ви информираме, че и през 2017 г. Софарма Трейдинг АД ще публикува регулирана информация в интернет портала X3 News. В тази връзка, компанията продължи своите договорни отношения за информационни услуги със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД.
повече 2017-02-03
SOpharmacy и Farma.bg с ново синергично взаимодействие в полза на потребителя
През февруари аптеките и онлайн търговеца стартират нови съвместни търговски и промоционални активности
повече 2017-02-03
Софарма Трейдинг АД приключи 2016 г. с 13% ръст в акумулираната печалба преди данъци и 2% повече при
За дванадесетте месеца компанията реализира 613 087 хил. лв. приходи и 15 314 хил. лв. печалба преди данъци
повече 2017-01-25