март , 2017

Софарма Трейдинг АД обявява намеренията си за придобиване на дейността на аптеки ФармаСтор
Компанията реализира плановете си за разширяване на пазарното си присъствие в сегмента на търговия на дребно с лекарствени продукти
повече 2017-03-16