ноември , 2016

Софарма Трейдинг представя бизнес портала www.omnis.bg за нуждите на инвеститорите в болнични заведе
Omnis изразява специализацията на компанията в обслужването на пакетни сделки
повече 2016-11-30
Софарма Трейдинг АД отчита ръст от 118% в печалбата преди данъци през октомври 2016 г.
Компанията реализира и най-високите приходи от продажба на стока от началото на годината
повече 2016-11-24
Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г.
Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г. Компанията бележи ръст на приходите от търговия на едро за деветте месеца на годината
повече 2016-11-01