август , 2016

Софарма Трейдинг АД отчита приходи от продажба на стока на стойност 46 541 хил. лв. през юли 2016 г
В периода януари-юли акумулираните приходи нарастват до 344 128 хил. лв.
повече 2016-08-29