януари , 2016

Блокиране и изтегляне : ГЕНОТРОПИН
Уважаеми клиенти, Съгласно заповед от ИАЛ се блокират и изтеглят : ГЕНОТРОПИН 12 мг прах + р-л за инж.р-р в напълнена писалка х 1бр с партиди: L67102, L01172 и ГЕНОТРОПИН 5.3 мг прах + р-л за инж.р-р в напълнена писалка х 1бр. с партиди: L20939, L01171, L45817, L17424.
повече 2016-01-04