януари , 2015

Софарма Трейдинг преустановява дейността на Регионалния си дистрибуционен център в Бургас
От 1 февруари 2015 г. Регионалният дистрибуционен център на Софарма Трейдинг в Бургас ще преустанови дейността си. Решението е резултат от недостатъчния складов капацитет на базата и непокриване на последните изисквания за стокова обезпеченост на Добрата дистрибуторска практика.
повече 2015-01-09