март , 2014

Софарма Трейдинг АД откри нов Регионален дистрибуционен център в град Варна.
От 23 март 2014 г. стартира работа новият Регионален дистрибуционен център на Софарма Трейдинг АД в град Варна. В постоянния си стремеж да предоставя все по-качествена услуга на своите клиенти и партньори, компанията инвестира във внедряването на автоматизирана складова система на австрийската компания KNAPP и в новооткрития си Регионален дистрибуционен център (РДЦ).
повече 2014-03-19