ноември , 2012

Софарма Трейдинг с най-висок месечен резултат на нетната си печалба преди данъци за 2012 година
Софарма Трейдинг АД реализира за месец ноември 2012 г. продажби на стока в размер на 44.5 млн. лева
повече 2012-11-23