август , 2012

Софарма Трейдинг АД стартира ревизия в Централен склад и Регионалните си дистрибуционни центрове
Софарма Трейдинг АД ще бъде в годишна ревизия от 06.09.2012 г. до 09.09.2012 г. включително.
повече 2012-08-29
Софарма Трейдинг стартира изплащането на дивиденти
Компанията стартира изплащането на обявения дивидент за 2011 година на 10 август 2012 г.
повече 2012-08-06