май , 2012

Софарма Трейдинг свиква редовно Общо събрание на акционерите
Компанията свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2012 год.
повече 2012-05-11