март , 2012

Софарма Трейдинг АД отбеляза ръст от 17% в печалбата си за месец февруари 2012
17% ръст в печалбата преди данъци отбеляза Софарма Трейдинг АД за месец февруари, спрямо същия месец на м. г., като в стойност тя достига 562 000 лева.
повече 2012-03-29