септември , 2011

Софарма Трейдинг АД стартира ревизия в Централен склад и Регионалните си дистрибуционни центрове
В периода от 22.09. до 25.09.2011 г. включително, Софарма Трейдинг АД е в годишна ревизия и няма да работи с клиенти.
повече 2011-09-19