август , 2011

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на
Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.
повече 2011-08-19
Направление Администриране на услуги - Back office към Отдел Обслужване на клиенти стартира работа
От 01.08.2011 година стартира оперативна работа направление Администриране на услуги - Back office към Отдел Обслужване на клиенти.
повече 2011-08-01