юни , 2011

Софарма Трейдинг АД проведе Общо събрание на акционерите
На 29 Юни в седалището на Софарма Трейдинг АД се състоя Общо Събрание на Акционерите на Дружеството.
повече 2011-06-29