март , 2011

Софарма Трейдинг с позитивен тренд на развитие и през втория месец на 2011 г.
Продажбите с 23% ръст спрямо месец февруари 2010 г. Софарма Трейдинг АД реализира за месец февруари 2011 г. продажби на стока в размер на 36.1 млн. лева или 23.15% ръст спрямо същия период на 2010 г. Печалбата преди данъци на компанията е в размер на 480 хил. лв. за втория месец на 2011 г. или 173.7% ръст спрямо същия период на 2010 г.
повече 2011-03-21
GE награди Софарма Трейдинг за изключителен принос в дистрибуцията на медицинско оборудване
Българската компания първа в Европа подписа One GE договор за дистрибуция на апаратура за образна диагностика и ултразвукови апарати
повече 2011-03-11