януари , 2011

GE и Софарма Трейдинг в стратегическо партньорство за дистрибуция на медицинска апаратура
Новото комплексно обслужване и гъвкави финансови схеми усленяват реализирането на по-мащабни проекти в образната диагностика у нас
повече 2011-01-31
Софарма Трейдинг АД премина границата от 400 млн. лева продажби през 2010 год.
„Софарма Трейдинг” АД реализира за месец Декември продажби на стока в размер на 41 млн лева или 22.79% ръст спрямо същия период на 2009 г. От началото на годината приходите на компанията от продажби на стока и оборудване са в размер на 401 млн. лева и бележат ръст от 14.4 % спрямо предходния отчетен период. Компанията реализира печалба преди данъци в размер на 504 хил. лева за месец Декември 2010 г.
повече 2011-01-19
В новата година по-добри към природата
Всяка нова година, започва и с нова надежда, че ще живеем в един по-добър и чист свят. В унисон с идеите за опазване на природата, от януари месец Софарма Трейдинг въвежда използването в дейността си единствено на деграленови торбички.
повече 2011-01-11