декември , 2010

Софарма Трейидинг АД взе участие във Форума “Кариера в България, Защо не?”
На 22 декември 2010 г. в Интер Експо Център се състоя форумът "Кариера в България. Защо не?". Форумът е предназначен за българи живеещи и учещи в чужбина, които обмислят възможността да се завърнат в България и съответно тръсят възможности за кариерна реализация в Родината.
повече 2010-12-23
Продажбите на Софарма Трейдинг за единадесетте месеца на 2010 г. задминаха по обем цялата 2009 г.
През месец ноември 2010 г., Софарма Трейдинг АД реализира продажби на стоки в размер на 35.9 млн. лева, което е ръст от 11.21% спрямо същия период на 2009 г. От началото на настоящата година, приходите на компанията от стоки, достигнаха 360 млн. лева или е реализирано нарастване от 13.3% спрямо предходния отчетен период.
повече 2010-12-17