септември , 2010

Софарма Трейдинг АД отговаря на постъпили въпроси
Във връзка с постъпили въпроси, свързани с процедурата по преобразуване на Софарма Трейдинг АД бихме искали да информираме акционерите за следното: · Процедурата по регистрация на преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД е извършена съгласно правилника на „Централен депозитар” АД.
повече 2010-09-30
Софарма Трейдинг АД информира своите акционери
На 04.09.2010г. Търговския регистър към Агенцията по вписвания вписа преобразуване в партидата на „Софарма Трейдинг” АД. Преобразуването се осъществи чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД, срещу което „Софарма Трейдинг” АД увеличи капитала си с издаването на нови акции, които бяха раздадени на акционерите на „Софарма Логистика” АД.
повече 2010-09-30
Софарма Трейдинг АД с най - високи месечни продажби от началото на годината
Софарма Трейдинг АД реализира за месец Август продажби в размер на 36 млн лева или 33.29% ръст спрямо същия период на 2009г. Продажбите на стока през месец Август възлизат на 32 млн лева и бележат ръст от 18.5% - над средния, отчетен от началото на годината. По клиентски сегменти определящо значение има аптечен пазар със 70 %-ен дял. В него стойност към продажбите добавиха успешните промоционални кампании на сезонни летни продукти, както и новосъздаденото звено по Обслужване на клиенти, което изцяло пое след продажбеното обслужване на Софарма Трейдинг АД.
повече 2010-09-16
Софарма Трейдинг ще участва в Bio & Eco Expo 2010 за натурални и биопродукти
За първи път у нас ще се проведе международна изложба Bio & Eco Expo 2010 за натурални и биопродукти. Събитието ще е под патронажа на Министерството на земеделието и храните, Международната федерация на движението за биологично земеделие и Европейската агенция по храните.
повече 2010-09-07