август , 2010

Софарма Трейдинг АД стартира ревизия в Централен склад и Регионалните си дистрибуционни центрове
От 04.09. до 07.09.2010 г. включително Софарма Трейдинг АД е в годишна ревизия и няма да работи с клиенти.
повече 2010-08-26
„ СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД ФИНАЛИЗИРА НАЙ-МАЩАБНИЯТ СИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА
В края на месец Август „Софарма Трейдинг” АД финализира най-мащабният си проект в областта на дистрибуцията на медицинска апратура. Проектът е свързан с изпълнение на договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за Позитронно – емисионна томография, комбиниран с 16 – детекторен Компютърен томограф ( РЕТ/СТ) в Клиниката по Нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София.
повече 2010-08-24
„Софарма Трейдинг” АД финализира проект за диагностика и лечение на съдови заболявания
„Софарма Трейдинг” АД - лидерът във Фарма сектора за 2009г. е Компания, която предоставя комплексни решения за своите партньори и клиенти. Като част от основната дейност на Софарма Трейдинг АД е дистрибуцията на висококачествена медицинска апаратура и изпълнението на проекти „До ключ” за болници и здравни заведения в страната.
повече 2010-08-04