март , 2010

Софарма Трейдинг АД взе участие в логистичен семинар на тема - Smart Logistics
Основните обсъждани теми, на семинара касаеха оптимизирането на складовите пространства и запаси, софтуерни решения в сферата на Логистиката, преминаването към единни стандарти на работа и дискусия относно методите за оптимизиране и скъсяване веригата на доставки.
повече 2010-03-19