септември , 2009

Софарма Трейдинг АД официално откри новата сграда на РДЦ - гр. Велико Търново
На 1 Септември 2009г. Компанията с водосвет откри новата сграда на РДЦ Велико Търново. Тя е разположена в местността "Дълга лъка", ул."Трета"№18.
повече 2009-09-02