май , 2009

Проведено Общо събрание на акционерите
На 28.05.209 бе проведено Общо събрание на акционерите, на което бяха приети Доклади за дейността и финансовите отчети за 2008 г и бе взето решение за разпределение на паричен дивидент за 2008 г.
повече 2009-05-30
Софарма Трейдинг АД представи новия си логистичен терминал пред клиенти
На 28.05.2009г. Софарма Трейдинг АД представи официално пред клиенти новия си логистичен терминал в гр.София.
повече 2009-05-29
Изданията - Софармаклуб за месец май са вече на пазара
В тях този месец ще откриете нашите изключителни търговски предложения, с които подпомагаме бизнеса на всички наши клиенти.
повече 2009-05-01