април , 2009

Покана за общо събрание на акционерите
На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което ще се проведе на 28 май 2009 год. от 11.00 часа
повече 2009-04-23
Софарма Трейдинг АД - промени в ЗЛХМ
Софарма Трейдинг АД се разграничава и противопоставя на приетите на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Компанията и Изпълнителния директор г-н Димитър Димитров, категорично отхвърлят забраната ..
повече 2009-04-03